top of page

Medlemsavgift

Giltigt under kalenderår 2023

    Vår förening tar ut en medlemsavgift av sina medlemmar för att kunna anordna

    aktiviteter och evenemang.

Medlemsavgiften är en årlig avgift och gäller endast för det nuvarande kalenderåret.

Väljer du ett familjemedlemskap så fyller du i alla familjemedlemmars namn och fullständigt personnummer.
Till familj hör hemmaboende barn.
Skicka ett mail till Väderstad IK med alla uppgifter eftersom det är dåligt med plats på e-inbetalningar.
Mail: vaderstadik@gmail.com


Vid e-betalning är vi tacksamma om ni sänder en betalning per aktivitet och person.

Bankgiro: 643-5861
eller
Swish-nummer: 1232765683


OBS! Kom ihåg att märka betalningen med NAMN och REFERENSKOD

200 kr

Ungdom 0 - 19 år
Referenskod: 010

300 kr

Vuxen/pensionär 20+ år
Referenskod: 010

500 kr

Familj
Referenskod: 010

Aktivitetsavgifter

* Vid flera barn maximeras avgiftern för Ungdomsfotboll till 600 kr.


Bankgiro: 643-5861
eller
Swish-nummer: 1232765683


OBS! Kom ihåg att märka betalningen med NAMN och REFERENSKOD

400 kr / termin

Pilates

Referenskod: 025

300 kr / termin

Barngymnastik

Referenskod: 021

400 kr / termin

CORE

Referenskod: 022

600 kr / år

Seniorfotboll

Referenskod: 023

300 kr / år*

Ungdomsfotboll

Referenskod: 024

Frågor angående medlemskap eller betalning?

Kontakta oss på mail: vaderstadik@gmail.com

bottom of page